Miró punt de benvinguda

Joan Miró va donar a la ciutat de Barcelona dues obres d’art que havien de ser punt de benvinguda dels visitants a la ciutat.
Un d’ells és el mosaic que està a la part baixa de Les Rambles, per aquells que venien per mar.  L’altre és el mosaic de la terminal que, durant anys, va ser l’única que tenia l’aeroport de Barcelona, per aquells que venien per aire.

Estaria bé que l’ajuntament de Barcelona senyalitzes de manera més visible el mosaic de les Rambles, ja que poques vegades les riuades de turistes que visiten la nostra ciutat saben que estan trepitjant una obra d’art del nostre pintor universal.

Horacio Seguí

Mosaic de Miró a Les Rambles.

Mosaic de Miró a Les Rambles.

 

 

 

 

 

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather
facebookby feather